FISIO | Optimal・Holistic

Kineziterapija

By October 8, 2020 No Comments

KINEZITERAPIJA je medicinska disciplina koja primjenjuje pokret u prevenciji i liječenju prirođenih deformacija, bolesti ili povreda. Ona je osnovni segment svakog rehabilitacijskog procesa, te je glavni pokazatelj kvalitete svakog fizioterapeuta koji je provodi.

Kineziterapija 1

Cilj kineziterapije je postizanje optimalne rehabilitacije poslije bolesti ili oštećenja do takva stanja, koje omogućuje pojedincu što prirodniji način života.Da bi kineziterapija bila uspješna, poželjno je paralelno provoditi i fizikalnu terapiju.

Designed by: webbie-media.com