Hidžamom se mogu tretirati razna oboljenja uz veoma veliki procenat uspješnosti terapije.

Hidžama 1

Hidžamom se posebno poboljšava periferna cirkulacija, koja je najslabija, obzirom da broj aktivnih kapilara zavisi od aktivnosti organizma, ali i od zdravstvenog stanja samog organizma, kao i količine toksičnih i metaboličkih raspadnih produkata koji se akumuliraju na određenom mjestu u organizmu.

Svoj organizam bismo trebali čistiti od otrova, koje unosimo u organizam preko hrane, od stresa kojem smo izloženi svakodnevno isl.

Designed by: webbie-media.com